କମ୍ପାନି ବିବରଣୀ

ଆମେ କିଏ?

logo

2017 ରେ ଗୁଆଙ୍ଗଡଙ୍ଗ୍ ୟିଟିଆନ୍ ଅପ୍ଟୋଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କୋ।ଆମର ମୂଳ ବଜାରରେ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଶିକ୍ଷା, POS ସିଷ୍ଟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ନୋଟବୁକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଜିପିଏସ୍ ନେଭିଗେଟର୍, POS ସିଷ୍ଟମ୍, ଶିଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

କାରଖାନା 16,000 ବର୍ଗ ମିଟର ପରିସରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ, ଯାହାର ପ registered ୍ଜୀକୃତ ପୁ capital ୍ଜି 50 ମିଲିୟନ ୟୁଆନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 150 ମିଲିୟନ ୟୁଆନ୍ ବିନିଯୋଗ |ଏହା ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପରେ ଏକୀକୃତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ମୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ |ଆମର LCD ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ମାସକୁ 30K ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |

ପ୍ରବଳ ବଜାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କମ୍ପାନୀର ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ LCD ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାବରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ବିକାଶ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି | ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର |ଆମେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ବ techn ଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଭିଜ୍ଞ LCD ଯୋଗାଣକାରୀ |

ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ LCD ଉତ୍ପାଦକ |ଏହା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା, କଠିନ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ବିକଶିତ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରୁ |ଆମର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରିବା |

logo

ଆମର ଫିଲୋସୋଫି |

ଆମେ ବିଶ୍ believe ାସ କରୁ ଯେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ସେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ YITIAN ରେ, ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ |ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ LCD ପ୍ୟାନେଲ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ |ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମକୁ କଲ କିମ୍ବା ଇମେଲ କର, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଠାରେ ଥାଉ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ |ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ହେଉନା କାହିଁକି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ |

କାରଖାନା ଭ୍ରମଣ |

company img2

ପାସେଜ୍ |

company img1

ଅଫିସ୍ ଏରିଆ |

factory-tour11

ବନ୍ଧନ 1

factory tour2

ବନ୍ଧନ ୨

factory tour5

ଟିଣ ବିକ୍ରୟ |

factory tour4

ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ ଆସେମ୍ବଲିଙ୍ଗ୍ |

factory tour3

ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଯାଞ୍ଚ

factory tour7

ସଂଲଗ୍ନ କରିବା |

factory tour6

ଦୃଶ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ |